Werkwijze - Beminnelijk - praktijk voor seksuologie in Bennekom

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Werkwijze

 
Informatie en aanmelding
Heb je vragen of wil je een afspraak maken, mail dan. Ik beantwoord je mail binnen twee dagen. Terugbellen kan iets langer duren. Een verwijzing door de huisarts is alleen nodig als je bij je zorgverzekering de kosten wilt declareren (zie Vergoeding).
 
Individueel of samen
Ik spreek mensen zowel individueel als samen met hun partner. Dat hangt af van het doel van het gesprek en bepalen we in onderling overleg.
 
Eerste gesprek
Na de kennismaking vertel je wat de problemen zijn waarvoor jullie hulp willen. Vervolgens stel ik jullie een heleboel vragen om inzicht te krijgen in jullie situatie. Daarna bespreken we de belangrijkste punten en leg ik jullie voor wat ik denk dat de beste aanpak zou zijn.
Volgende gesprekken
Of het nu gaat om individuele of relationele kwesties, emoties en patronen spelen vaak een belangrijke rol. Ik help je er achter te kijken, zodat je meer keuzevrijheid krijgt. Samen werken we aan verandering. Er wordt dus een actieve inbreng van jullie verwacht, zowel in de gesprekken als thuis.

Frequentie
Meestal zullen we 1x per 2 tot 4 weken een afspraak maken. Hoeveel gesprekken nodig zijn, bepalen we in overleg. Het varieert tussen 1 en 15 gesprekken. Regelmatig evalueren we de voortgang. 
 
Medische oorzaken
Soms spelen medische aandoeningen of medicatie een rol bij het ontstaan of in stand blijven van seksuele problemen. Als arts zoek ik dit voor je uit. Zo nodig kan ik, natuurlijk in samenspraak met jou, lichamelijk onderzoek doen. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu