Privacy - Beminnelijk - praktijk voor seksuologie in Bennekom

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy

Tarief

Gegevensbescherming
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
* Als je liefhebt, bemin dan zonder reden. (A. K. Tolstoy, 1817 - 1875)


 Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
Om je toestemming vraag voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Je persoonsgegevens uitsluitend verwerk voor het doel waarvoor je ze verstrekt hebt.
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen. Als dit nodig zou zijn, vraag ik je toestemming hiervoor.
- Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Als arts-psycholoog-seksuoloog ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze privacyregels vragen hebt, neem dan contact met me op.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu